HomeNieuwsAandacht voor tekort aan pleeggezinnen

Aandacht voor tekort aan pleeggezinnen

Publicatiedatum: 12 jul. 2018

 

SGP vindt pleeggezinnen belangrijk voor kwetsbare kinderen en jongeren. SGP raadslid Jan Kloosterman stelde hier vragen over in de Apeldoornse raad.  

Vorige week meldde pleegzorg Nederland dat er een toename is in het aantal pleeggezinnen. Daarbij geven ze aan dat in 2017 er 2.647 nieuwe pleeggezinnen zijn ingeschreven. Dat is een toename van 7% in vergelijking met 2016. Verder schrijft pleegzorg Nederland: “Met deze groei is de instroom van pleegouders, na een dip in 2016, weer hoger dan de uitstroom. Ook hebben aanzienlijk meer mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor.”

De vraag is wat de stand van zaken in onze gemeente is. Kinderen die door een beperking of problemen niet bij hun biologische ouders kunnen blijven, verdienen een goede plek. De SGP is met het college van mening dat deze plaats zoveel mogelijk moet lijken op een normaal gezin. De SGP staat voor het belang van sterke en gezonde gezinnen. Een gezin is een
samenleving in het klein en daarom is elke samenleving gebaat bij goed functionerende gezinnen. Gelukkig wordt dat ook in Europees verband ronduit erkend.

In 2016 bleek er in Apeldoorn een flink tekort aan gezinshuizen. Samen met verschillende zorgaanbieders heeft de gemeente pogingen gedaan om meer ouders werven om deze vorm van jeugdzorg vorm en inhoud te gaan geven. Onderdeel daarvan is het Apeldoorns programma ‘Inhuis’. In de jaarmonitor van het sociaal domein 2017 staat: “Het aantal gezinshuizen is gegroeid, maar het aantal pleeggezinnen is helaas afgenomen.”

De SGP-fractie is blij met de inzet die gepleegd is. Tegelijk vraagt zij zich af hoe het met de benodigde capaciteit om kinderen en jongeren in pleeggezinnen of gezinshuizen op te vangen gesteld is.

Wethouder Detlev Cieszo geeft in een reactie op de vragen van Jan Kloosterman aan dat hij er alles aan doet om zoveel mogelijk jongeren in een steun- of pleeggezin te plaatsen. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om in samenwerking met staatsecretaris Blokhuis artikelen in vakbladen etc. te plaatsen, om de problematiek onder de aandacht te brengen. De wethouder nuanceert overigens het beeld dat de situatie in Apeldoorn afwijkt van de landelijke trend.