HomeNieuwsAfvalscheiding hoort bij verantwoord gedrag

Afvalscheiding hoort bij verantwoord gedrag

Publicatiedatum: 4 jul. 2017

Afval moet gerecycled worden zodat de grondstoffen maximaal teruggewonnen worden. Dat is de belangrijkste doelstelling van het nieuwe afvalplan. De SGP steunt een goede afvalscheiding omdat dit hoort bij het verantwoord omgaan met de schepping.

Met de voorstellen voor het nieuwe afvalbeleid "Recycleservice 2025" wordt een vervolg gegeven aan gescheiden afvalinzameling. Het college legt in het plan de Apeldoornse ambitie neer om te komen tot 80 kilo restafval (exclusief grofvuil) per persoon per jaar in 2020 en vervolgens tot 30 kilo per persoon in 2025. Hiermee wordt de lat hoger gelegd dan de landelijke ambitie met het VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof), waarmee naar 30 kilo in 2030 gestreefd wordt.

In het nieuwe plan is "omgekeerd inzamelen" een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat je je restafval moet wegbrengen. Papier, gft en de grootste en volumineuze stroom kunststoffen (samen met blik en drankpakken) wordt aan huis ingezameld. Dit zal nog steeds met de bestaande (grijze) 240 liter container gebeuren. Om deze verandering te benadrukken krijgt de grijze container een oranje deksel.

Uit de proef in Woudhuis-Osseveld om plastic bij de burgers thuis op te halen en op basis van berekeningen is duidelijk geworden dat een inzameling eens per vier weken niet voldoende is. Plastic neemt veel ruimte in waardoor de container sneller vol is. Daarom zal de grijze container eens per twee weken geleegd worden. Dat geeft een hoog serviceniveau waardoor iedereen altijd zijn gescheiden afval kwijt kan. Daarbij zal ook een aparte luierinzameling nog verder uitgewerkt worden. Elke burger kan daarnaast kosteloos 400 kilo grofvuil storten.

In het huidige restafval zit nog veel herbruikbaar kunststof. Hiervan is zeker 10 kilo per persoon als grondstof herbruikbaar. Vanaf 1 januari 2015 mag men in Apeldoorn ook blik (metalen) en drankpakken bij het kunststof doen. Alle verpakkingen zijn via de juiste sortering (bij Suez in Rotterdam) uitstekend te recyclen.

Groener en duurzamer
De SGP-fractie staat van harte achter de plannen. De ambitie is hoog, maar gezien het doel ook passend. Een verantwoord en goed gebruik van de schepping betreft zowel het gebruik van grondstoffen als het goed verwerken van ons afval.

Tegelijk moet dit niet te veel ten koste van de burger gaan. Daarom bepleit onze fractie een goede service en voldoende invoeringstijd om de nodige gedragsverandering bij onze burgers te laten ontstaan. Het nieuwe afvalplan voorziet daarin. Daarmee zijn we op weg naar een schoner, nog groener en duurzamer Apeldoorn.