HomeNieuwsGemeentelijke gebouwen moeten duurzamer

Gemeentelijke gebouwen moeten duurzamer

Publicatiedatum: 26 mei 2016

Gemeente Apeldoorn wil een flinke stap zetten in het verduurzamen van haar eigen vastgoed. De SGP is hier een warme  voorstander van. Het gaat om maatregelen waarmee de vijftien belangrijkste gebouwen aangepaste worden richting energieneutraliteit. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het uitvoeringsplan om dit te bereiken.

De SGP-fractie heeft met de onderstaande stemverklaring voor gestemd.

Rentmeesterschap is voor de SGP een belangrijk begrip. We hebben de aarde van onze Schepper gekregen met de opgave om haar te bebouwen en te bewaren. We hebben de aarde dus in bruikleen om haar goed te gebruiken. Daarin is balans nodig. Dat heeft ook alles te maken met een goed beheer van energiebronnen. Daarom is verduurzaming een belangrijk thema voor de SGP-fractie. Vanuit respect en eerbied voor de Schepper van de aarde. Dat drijft de SGP. We zijn positief over het uitvoeringsplan. We staan zowel qua doelstelling als ook financieel voor een grote opgave. Tegelijk zijn de genoemde maatregelen niet het einde van de inspanningen. Hoe goed en nodig een voorbeeldfunctie met betrekking tot ons eigen vastgoed ook is, zonder de inzet van andere vastgoedeigenaren halen we onze doelstellingen met betrekking tot energieneutraliteit in onze gemeente niet. De inzet van meer aandacht en financiële middelen zal steeds opnieuw om een afweging vragen. Daarom dringt de SGP aan op voorstellen met verschillende scenario’s bij belangrijke beslissingen. Het is bijna altijd mogelijk om voor een paar stappen meer of minder te kiezen. Als dat concreet in de plannen staat, is inzichtelijk waar die keuzen over gaan.

Jan Kloosterman