Oud-Europarlementariër Bas Belder werd recent onderscheiden en benoemd tot ridder in de de Orde van Oranje-Nassau, onder meer voor zijn verdiensten in de Europese politiek.

Ziet u dit als sluitstuk op uw carrière of juist als aanmoediging om door te gaan met werken?

„Laten we het houden op een eervolle aanmoediging.”

U bent nog actief betrokken bij de SGP. Waar bent u nu zoal mee bezig en waar gaan we nog van u horen?

„Eind augustus ben ik met Elise Abbey-van Doorn van SGP Internationaal naar Polen gereisd voor een conferentie met Wit-Russische jongeren in ballingschap. Dat was een prima bijeenkomst over de Russische desinformatiecampagne in Europa. En medio november sprak ik namens SGP Internationaal op een conferentie met een Georgische partnerorganisatie in Tbilisi. Dat ging over de Georgische aspiraties voor lidmaatschap van de EU. Geheel terecht maken Georgische christenen zich grote zorgen over de Europese invulling van mensenrechten op gendergebied. En passant had ik tijdens deze korte trip een goed onderhoud met de Nederlandse ambassadeur in Georgië. Zo plaatsen we de SGP ook op de diplomatieke kaart van Nederland.”

Welke overeenkomsten ziet u tussen de Europese en plaatselijke politiek?

„Het komt in beide gevallen primair aan op persoonlijke toewijding aan de publieke zaak.”

Hoe krijgt de Europese politiek, vooral het Europees Parlement, meer binding met de EU-ingezetenen?

„Door nauw en continu contact met de eigen achterban en concrete aandacht voor urgente politieke kwesties. Op beide punten scoort mijn opvolger in het EP, Bert-Jan Ruissen, heel hoog!”

Hoe stoffig is politiek voor jongeren?

„Politiek draait om mensen en hun directe belangen. Hoe kan dat nu stoffig zijn?!  De eurofractie van de SGP bewees en bewijst het tegendeel. Kijk maar hoeveel jongeren Bert-Jan Ruissen en zijn team weten te vinden in Brussel en Straatsburg. Op naar zijn herverkiezing dus!”

Welk thema zou u als wethouder in Apeldoorn graag aanpakken?

„Verkeersveiligheid, vooral voor kinderen, vind ik van levensbelang.”

Welk ongevraagd advies heeft u voor de lokale SGP-fractie?

„Niet specifiek een advies, maar ik wens haar kracht en wijsheid van God toe.”

Welke instantie mist u in Apeldoorn en waarom?

„Geen. Ik ben gewoon een tevreden inwoner.”

Welk monument in de gemeente spreekt u aan?

„De Grote Kerk in het centrum.”

Wat is een concrete uitdaging voor de SGP en welke oplossingsrichting is volgens u mogelijk?

„Een weldoordachte internationale strategie voor Nederland op het turbulente wereldtoneel. Kortom, de SGP moet meer en ook ver over de eigen grenzen kijken. Ook dat is puur landsbelang! Ik zou het, kortom, zeer toejuichen als het hoofdbestuur van de SGP het initiatief neemt tot de instelling van een internationale adviesgroep binnen de partij en peilt welke capaciteiten de SGP rijk is!”

Wat is een gevaar voor de gereformeerde gezindte?

„Het draait niet om haar, maar om haar Heere!”

Stad of platteland?

„Allebei!”

Boerenkool of pizza?

„Pizza, met stip.”

Biden of Trump?

„Geen van ‘biden’.”

U bent een tijdlang voorzitter geweest van de Israël-delegatie van het Europees Parlement. Hoe kan de plaatselijke politiek banden met Israël aanhalen?

„Leg vooral eerst contact (indien mogelijk) met de plaatselijke Joodse gemeenschap. Wees ook alert op de antisemitische mode van onze dagen: haat jegens de Joodse staat die zich al te vaak ontlaadt op de hoofden van Joodse Nederlanders. En vooral: knoop als gemeente Apeldoorn een stedenband aan met een Israëlische plaats, mocht dat nog niet het geval zijn.”

Voor welke politicus heeft u bewondering en waarom?

„Ik respecteer en waardeer zeer het vele werk dat partijgenoten op lokaal, provinciaal en nationaal niveau verrichten. Met het bewonderen van mensen, zo heb ik van huis uit meegekregen, moet je erg oppassen vanuit Bijbelse optiek.”

Met welke nationale minister wilt u eens een hartig woordje spreken en wat zou dan ter sprake komen?

„Met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ik acht de Nederlandse opstelling in het Midden-Oosten (vooral tegenover de Islamitische Republiek Iran) ronduit irrationeel en immoreel. Zie de destabiliserende, terroristische strategie van Teheran in de regio, inclusief de vernietigingsdrang jegens de Joodse staat.”

Welke maatschappelijke discussie houdt u bezig en waarom?

„De voortschrijdende ontkerstening van onze samenleving.”

Welk Bijbelgedeelte spreekt u bijzonder aan?

„Het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes.”

Stephan Wiegman