27 december 2021

Verrassingen op SGP-kandidatenlijst?

Biedt onze kandidatenlijst veel verrassingen? Het is maar hoe je het bekijkt.

De eerste twee kandidaten, Henk van den Berge en Jan Kloosterman, stonden vorige keren ook al op plaats een en twee. Ze wilden allebei nog wel een keer beschikbaar zijn, zij weten waar de SGP voor staat, zij vormen in de raad een goed team en daarom zagen we geen reden om daar verandering in aan te brengen.

Nieuwe gezichten

Maar er staan ook heel wat nieuwe gezichten op de SGP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 16 maart. Van de 24 kandidaten is precies de helft nieuw. Die verdeling geldt zowel de bovenste als de onderste helft van de lijst. Op die manier wilden we ook jonge mensen bij de gemeentelijke politiek betrekken. Zo hebben we vier kandidaten onder de 25 jaar. Veel partijen hebben, zeker bij de gemeenteraadsverkiezingen, moeite om voldoende kandidaten te vinden. Gelukkig is dat bij ons geen probleem. Hoe komt de kandidatenlijst tot stand? Door de afdelingen Apeldoorn en Beekbergen en de kiesvereniging Uddel zijn bij de secretaris van de Gemeentelijke Afdeling namen aangeleverd. Dit voorjaar is een Selectieadviescommissie ingesteld die na vijf avonden vergaderen tot een advieslijst kwam. Met de kandidaten die wellicht hoog op de lijst zouden komen vond een gesprek plaats. Bij de samenstelling van de lijst heeft de commissie gekeken naar een goede spreiding tussen oude en nieuwe kandidaten, naar de leeftijdsverdeling en ook naar de verdeling naar woonplaats en kerkverband. Het een lukte soms beter dan het ander.

Restzetel

De Selectieadviescommissie bestond uit het bestuur van de Gemeentelijke Afdeling en de voorzitters van Apeldoorn, Beekbergen en Uddel. Henk van den Berge was als adviseur toegevoegd. Hij was al eerder als lijstaanvoerder voor de komende verkiezingen aangewezen. Op 25 oktober vergaderde de Gemeentelijke Afdeling om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast te stellen. We hopen en bidden dat we onze twee zetels mogen behouden. De vorige keer was de tweede zetel wel een restzetel. Het zou heel jammer zijn als die verloren ging. Als je een fractie van tien leden hebt en je verliest een zetel, dan houd je nog 90 procent van de mankracht over, maar als je met een tweemansfractie een zetel verliest word je gehalveerd.

Chris Janse

SGP-lijst gemeenteraadsverkiezingen
1. Henk van den Berge, Lieren
2. Jan Kloosterman, Apeldoorn
3. Henk van de Weerd, Apeldoorn
4. Matthias Bunt, Klarenbeek
5. Pieter van Duijvenboden, Apeldoorn
6. Nico van den Broek, Uddel
7. Henk-Jan Mekelenkamp, Apeldoorn
8. Gerard ten Voorde, Apeldoorn
9. Gerrelt Bronkhorst, Uddel
10. Jan van Hattem, Klarenbeek
11. Arjan Davelaar, Uddel
12. Stephan Wiegman, Apeldoorn
13. Evert Mulder, Apeldoorn
14. Peter van de Haar, Uddel
15. Cornelis van Kralingen, Lieren
16. Kees de Kluijver, Apeldoorn
17. Leo van Lagen, Apeldoorn
18. Johan Pap, Uddel
19. Richard Donk, Beekbergen
20. Kees Kooijman Wenum, Wiesel
21. Jan Mulder, Uddel
22. Frans van Grol, Klarenbeek
23. Bertjan Groothuis, Uddel
24. Hans Leune, Apeldoorn