HomeNieuwsSGP wil meer aandacht voor duurzaamheid in Apeldoorn

SGP wil meer aandacht voor duurzaamheid in Apeldoorn

Publicatiedatum: 17 feb. 2014

Apeldoorn zal in 2020 niet energieneutraal zijn. De gemeente heeft de laatste jaren te weinig aan duurzaamheid gedaan en wil dat weer oppakken. De SGP vindt dit van groot belang. Helemaal in tijden van crises moeten we inhoud geven aan het rentmeesterschap. Door erover te denken en het vooral gewoon te doen.

De gemeente Apeldoorn heeft zelf geen goed voorbeeld gegeven op het gebied van duurzaamheid. Op veel gemeentelijke gebouwen staan nog steeds geen zonnecellen. Ook kan er veel meer aan energiebesparende maatregelen gedaan worden, zoals een betere isolatie van gemeentelijke gebouwen. En dat terwijl bouwvoorschriften voor burgers steeds hogere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid.

Bij de SGP roept dat de vraag op in hoeverre de gemeente haar eigen duurzame ambities om energieneutraal te worden serieus neemt. Tijdens de Politieke Markt op 23 januari was de duurzaamheid van Apeldoorn het onderwerp van gesprek.

In een presentatie voorafgaand aan het debat werd duidelijk dat er 55 gebouwen van de gemeente Apeldoorn zijn waar energiebesparende maatregelen genomen zullen worden. In enkele panden is dat al gedaan. Ook is op de verlichting van het stadhuis bespaard door energiezuinigere lampen te gebruiken. Verder is er de afgelopen tijd op het gebied van duurzaamheid niet veel concreets door de gemeente gedaan.

Zo is een duurzaam project in Kerschoten niet doorgegaan. Het plan was om 188 woningen door middel van meer isolatie energieneutraler te maken. Voorwaarde om te starten was dat minimaal 70 procent van de bewoners mee zou willen doen. Omdat slechts 60 procent van de inwoners hierin mee wilde gaan, is dit project gestopt. De reden hiervoor bleken de kosten voor de bewoners te zijn. Na het aanbrengen van isolatie in de woningen moesten de bewoners zelf de stofferingkosten betalen. Die prijs was voor veel mensen te hoog. Een gemiste kans vanwege een te moeilijke voorwaarde.

De meeste partijen in de gemeenteraad willen meer inzet op het gebied van duurzaamheid. Tegelijk is er geen enkele partij die denkt dat we in 2020 onze doelstelling om energieneutraal te zijn, zullen halen. Toch vindt de SGP het goed om het punt van de energieneutrale stad op de horizon te houden.

Tegelijk is het de hoogste tijd om een daadkrachtige aanpak zichtbaar te maken. Duurzaamheid is op veel manieren concreet te maken: zuinig omgaan met energie, hergebruik van afval, spaarzaam omgaan met grondstoffen en het opwekken van energie uit natuurlijke energiebronnen zoals zon en wind. Naast voorbeeldgedrag door de gemeente is er nog een taak. Het stimuleren van anderen om duurzamer te leven. Zowel wat betreft het voorbeeldgedrag als het stimuleren van anderen moet er meer inzet vanuit de gemeente komen.

 

Het duurzaamheidsdebat is samen te vatten met: ”Denk anders, doe anders en doe het nu”. Dat motto onderschrijft de SGP. Tijdens de politieke bespreking hebben we dit ook ingebracht. Het goed omgaan met Gods schepping vraagt rentmeesterschap. We moeten de aarde bebouwen en bewaren. Dat betekent dat we aandacht en inzet voor duurzaamheid van harte steunen.