HomeBestuur

Bestuur

Afdelingen/verenigingen binnen gemeente Apeldoorn

In gemeente Apeldoorn bestaan 3 plaatselijke afdelingen/kiesvereningen: Apeldoorn, Beekbergen en Uddel, met elk een bestuur. De drie plaatselijke afdelingen vormen samen de Gemeentelijke Afdeling. Dit is een samenwerkingsverband om de belangen op gemeentelijk niveau te behartigen.

De Gemeentelijke Afdeling heeft een eigen bestuur die gevormd wordt door bestuursleden van de 3 plaatselijke afdelingen/kiesvereningen. Onder de Gemeentelijke Afdeling functioneren commissies, zoals voor het opstellen van het verkiezingsprogramma, voor het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor PR-activiteiten.