De Stedendriehoek interviewt de nieuwe gezichten in de gemeenteraad van Apeldoorn. Dus ook Henk van de Weerd, ons nieuwe raadslid. Lees hieronder het interview en leer Henk beter kennen!

Wilt u zich even voorstellen?

Mijn naam kunt u boven dit stukje lezen. Ik ben 33 jaar, getrouwd en vader van drie lieve kinderen. Vanaf ons huwelijk in 2010 wonen mijn vrouw en ik in Apeldoorn. De eerste tien jaar in De Maten en sinds twee jaar in het Woudhuis. Ik werk als leerkracht en teamleider bovenbouw op de Eben-Haëzerschool in Apeldoorn. Ik vind het heel belangrijk om van betekenis te zijn in de maatschappij en waar kan dat beter dan in het basisonderwijs? Ik geniet van het lesgeven en denk ook graag mee in alles wat er bij komt kijken om een school en team optimaal te laten functioneren. Verder rond ik momenteel mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen af en ben ik als vrijwilliger betrokken bij het Bijbelcentrum in Apeldoorn.

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

Mijn motivatie om de politiek in te gaan komt vooral vanuit mijn overtuiging dat ik als christen een goede boodschap heb door te geven. Het christelijke leven volgens de tien geboden biedt voor mij een helder afwegingskader bij veel maatschappelijke vraagstukken. Door vanuit deze grondhouding te handelen hoop ik mijn bijdrage te mogen leveren aan een betere maatschappij. Contact met de plaatselijke fractie zorgde ervoor dat ik zo`n vijf jaar geleden politiek actief ben geworden. Eerst als fractie-assistent, later als fractievertegenwoordiger.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?

Naast mijn baan in het basisonderwijs ben ik verschillende jaren voorzitter geweest van het jeugdwerk in mijn kerkelijke gemeente. Daar gingen heel wat uurtjes inzitten, maar dat deed ik met alle liefde. Bij dat werk heb ik altijd de jongeren, om wie het immers ging, op mijn netvlies gehouden. Ik probeerde ze ook zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes die we maakten. Dat is wat ik wil vasthouden nu ik als raadslid de Apeldoornse inwoners vertegenwoordig. Verder was ik de afgelopen vier jaar als fractievertegenwoordiger al actief voor de SGP. Dat is een mooie basis om nu als raadslid aan de slag te gaan.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

Een sociale, veilige en groene gemeente Apeldoorn waarin we oog hebben voor elkaar! We zijn met inmiddels meer dan 165.000 inwoners in onze prachtige gemeente en dit aantal groeit. Iedereen verdient een plek om te wonen, er zal dus flink bijgebouwd moeten worden. Apeldoorn moet voor iedereen een veilige leefomgeving zijn waarin men met een gerust hart over straat kan en waar een ieder de zorg en aandacht ontvangt die passend is. Om dit te financieren moeten we keuzes maken. Een sociaal netwerk is daarbij voor iedereen belangrijk. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij inwoners extra zorg of aandacht verlenen aan mensen in hun omgeving. Dergelijke initiatieven wil ik stimuleren en faciliteren. Verder maak ik me sterk voor een betrouwbare overheid die transparant en servicegericht werkt. Ik ontvang te vaak berichten van inwoners die ervaren tegen een muur van onbegrip of onbereikbaarheid aan te lopen. Dat trek ik me aan en vind ik uiterst ongemakkelijk. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.