Henk van den Berge blikt terug op 20 jaar raadswerk

Hij verruilde na twintig jaar de raadsbankjes voor een zetel in het college. Een terugblik met Henk van den Berge op twee decennia Apeldoornse politiek. ,,De Heere heeft me al die tijd de kracht en de gezondheid gegeven.”

De SGP-fractiekamer is nog precies dezelfde als een halfjaar geleden; het uitzicht over het Apeldoornse marktplein ook. Toch zit Henk van den Berge er met een volstrekt andere pet op: als wethouder, in plaats van gemeenteraadslid.

Dat maakt hem niet minder SGP’er, benadrukt Henk. ,,Natuurlijk moet ik nu dingen overlaten aan de fractie. Dat begon al toen ik de voorzittershamer en de Bijbel heb overgedragen aan Jan Kloosterman. We hebben nu onze eigen verantwoordelijkheden. Maar ons gezamenlijk perspectief is niet veranderd. Ik neem ook deel aan de fractievergaderingen en we hebben intensief samengewerkt tijdens de coalitievorming. Daarnaast praten we elkaar veelvuldig informeel bij.”

Hoe kijk je terug op twintig jaar gemeenteraadswerk?

,,Het is een hele periode; dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken. De Heere heeft me al die tijd de kracht en de gezondheid gegeven. Twintig jaar geleden kregen we als SGP voor het eerst een tweede zetel in de raad; dat was heel bijzonder. Ik denk dat we ons al die tijd constructief hebben opgesteld. Ook in moeilijke zittingsperiodes waarin er conflicten waren, hadden we een open houding. Niet op voorhand oppositie tegen coalitie, maar vooral fatsoenlijk met elkaar omgaan.

Terugkijkend zie ik ook dat er in het verleden meer aversie tegen christelijke punten in de gemeenteraad was dan tegenwoordig.”

Hoe komt dat?

,,Steeds meer mensen hebben geen christelijk verleden meer, waardoor ze anders in de discussie staan. Ze schoppen er niet zo snel tegenaan, maar gaan er met respect en een zekere mate van nieuwsgierigheid mee om. Dat heeft als keerzijde dat je meer moet uitleggen, want velen hebben nog slechts een vage notie van waar wij voor staan.”

De voor de hand liggende vraag: noem eens twee hoogte- en twee dieptepunten uit die twintig jaar.

,,Grootste dieptepunt vormen voor mij nog steeds de koopzondagen. Twintig jaar terug was het slechts één zondag in de maand; nu mogen de winkels elke zondag open. Hieruit blijkt duidelijk dat er ook in onze gemeente steeds minder steun is voor de christelijke principes. Als tweede noem ik de twee grote raadsonderzoeken die er zijn geweest, waar het college tot twee keer toe moest aftreden: de verwikkelingen rond Reesink en de affaire rond het grondbedrijf. Er gaan overal dingen fout, maar hier trof me vooral de mate waarin dat gebeurde en het feit dat de raad niet of volstrekt onvoldoende was geïnformeerd.

Als eerste hoogtepunt noem ik het werken met de fractie en de mensen daaromheen. Ik vind het mooi om samen zaken te doordenken en vanuit Bijbelse principes politieke en bestuurlijke lijnen te trekken. Als tweede teken ik aan dat Apeldoorn altijd een antenne heeft gehad om als sociale gemeente te opereren. Daar heeft de SGP ook altijd een rol in gespeeld.”

Samen met Ben Hendriksen was je het langstzittende gemeenteraadslid. Wat betekent dat?

,,Het betekent in elk geval dat je een flink stuk historische kennis opbouwt en problemen in perspectief kunt zetten.”

De SGP heeft ook wel een traditie van lange termijnen. Heb je nooit overwogen eerder op te stappen?

,,Ik heb daar wel over nagedacht en ook met het bestuur over gesproken. Het blijft altijd een spanningsveld: wanneer doe je een stap opzij? Tegelijkertijd is er in de fractie ook vernieuwing en verjonging geweest – en dat is goed.”

Wat maakt iemand tot een goed raadslid?

,,Dat is lastig te zeggen. Er zijn verschillende typen raadsleden: de meer politieke mensen die visie ontwikkelen, de bestuurders en de ‘ombudsmensen’, die vooral concrete problemen van een bepaalde groep inwoners aan willen pakken. Ik behoor meer tot de politiek-bestuurlijke categorie: lijnen trekken vanuit de christelijke identiteit en die naar de praktijk vertalen. Want je moet wel tot besluiten en resultaten komen. En bij alles geldt: hoe kun je samenwerken, ook als er verdeeldheid is?”