5 april 2024

Bedrijventerrein Uddel

Zo’n 200 mensen keerden zich faliekant tegen het plan om een nieuw bedrijventerrein in Uddel te ontwikkelen. Dit maakten ze duidelijk in een petitie die op 15 februari is aangeboden aan de gemeenteraad. De SGP staat positief tegenover het bedrijventerrein.

Uit verschillende enquêtes en gesprekken met inwoners en bedrijven uit Uddel bleek dat er behoefte is aan extra bedrijventerrein. Dit terrein moet komen naast het al bestaande industriegebied aan de Elspeterweg. Daarom heeft de gemeente Apeldoorn besloten een zogenaamd voorkeursrecht te vestigen op de 19 hectare grond tussen de Elspeterweg en de Hullenkampweg. Dit betekent dat de huidige eigenaren bij verkoop de grond het eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Door deze maatregel heeft de gemeente de tijd om te onderzoeken of er een bedrijventerrein in dit gebied mogelijk is en hoe dat eruit moet komen te zien.

Bedrijven verplaatsen

Het is de bedoeling dat het industriegebied dat hier mogelijk gaat komen Uddelse bedrijven helpt. Er zijn verschillende bedrijven die (midden) in het dorp gevestigd zijn en hierdoor niet kunnen uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan Bakkerij Schreuder en Van de Steeg grondverzet. Als deze bedrijven verplaatst worden, kunnen ze eventueel uitbreiden en ontstaat er in het dorp ruimte voor woningbouw.

Kritiek

Niet alle inwoners van Uddel zijn enthousiast over dit plan. De weerstand is deels ontstaan door de onduidelijkheden die er in het begin waren. Zo leek het dat er 19 hectare industrie zou komen. Dat is echter niet het geval. Het gaat om een gebied van minder dan 10 hectare, inclusief wegen, bermen en groenstroken. De 19 hectare is nodig omdat de gemeente bijvoorbeeld boeren niet gedwongen wil uitkopen. Er is dus speelruimte nodig. Naast de kritische reacties op het plan zijn veel inwoners er juist ook blij mee. Voor de toekomst van Uddel is het belangrijk dat Uddelse bedrijven in het dorp kunnen blijven en ook de mogelijkheid tot uitbreiden krijgen. De SGP is blij met het plan Wij denken dat dit Uddel vooruit helpt, zowel qua leefbaarheid als voor de bedrijvigheid. Uiteraard blijven we de uitvoering van dit plan goed volgen. Wij vinden het belangrijk dat agrariërs niet de dupe worden van de plannen. Daarnaast zet de SGP zich blijvend in om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk woningen gebouwd gaan worden in Uddel.

Matthias Bunt