5 november 2022

Begroting Apeldoorn 2023

De SGP is tevreden met deze begroting. Het is een begroting met oog voor elkaar!

Er wordt veel geld vrij gemaakt voor barmhartige steun. Mensen met een kleine beurs of schuldenproblematiek moeten snel en goed geholpen worden. En dat gaan we ook doen. Juist in een tijd met extreme inflatie en sterk stijgende kosten. Daarbij komt er meer geld voor preventie. Het voorkomen van problemen is nog altijd het beste. Dat geldt in de zorg maar net zo goed bij het thema energie. Meer isolatie betekent minder energieverbruik en dat helpt. Daarom is de SGP voorstander van stevige preventiemaatregelen. In de buitenruimtes komen meer speelplaatsen en schoolpleinen gaan we versneld vergroenen. De SGP vindt aandacht voor spelen en energiebesparing erg belangrijk. Ook het onderhoud van wegen, begraafplaatsen en groene ruimte heeft de aandacht in deze begroting. Verder zijn we blij met de belastingverlaging al vinden we dat nog niet ver genoeg gaan. Daarom dienen we een voorstel in om inwoners nog wat meer terug te geven. Verder komen er in de MPB terecht meer middelen voor mantel- en respijtzorg. Vrijwilligers zijn van groot belang. Daar hebben we dus wat voor over. Niet alleen om het vol te houden maar ook om ‘dank je wel’ te zeggen. Hoe belangrijk geld en een begroting ook zijn. Voor alles wensen we iedere inwoner de zegen van God toe. Dat is van het grootste belang.

Bekijk hier de hele bijdrage van de SGP: