15 april 2024

Bouwen op z'n Apeldoorns

Apeldoorn groeit naar verwachting de komende jaren fors. In 2040 zijn er daarom zo'n 12.500 extra woningen nodig. De SGP wil bouwen zonder dat het Apeldoornse karakter verloren gaat. Dat kan door in de binnenstad voor hoogbouw te kiezen, zodat het groene karakter behouden blijft.

Naar het zich laat aanzien zal Apeldoorn in 2040 meer dan 180.000 inwoners hebben. Deze groei is gebaseerd op prognoses voor de regio Stedendriehoek. Gezien de huidige woningnood zorgt dit voor een enorme woningbouwopgave. Het grootste deel van de nieuwe woningen zal in de binnenstad van Apeldoorn gerealiseerd worden, langs het spoor en het kanaal. Dit wordt daarom ook wel het BSK-gebied genoemd. Een concrete invulling hiervoor is het plan voor de wijk Veldhuis.

Woningbouwimpuls

De ligging van de wijk Veldhuis is aan het Apeldoorns Kanaal en dicht bij het station en de binnenstad. Deze plaats maakt de wijk een aantrekkelijke plek voor nieuwe ontwikkelingen. De oude industriële panden, zoals de Talensfabriek, zorgen voor een unieke sfeer. Er liggen kansen om woningbouw te realiseren, in combinatie met bedrijven, voorzieningen en onderwijsfuncties. Om dit gebied te ontwikkelen heeft gemeente Apeldoorn een Woningbouwimpuls als subsidie van 4,9 miljoen van het Rijk ontvangen.

Industrieel erfgoed

Onlangs werd het masterplan Veldhuis besproken in de gemeenteraad. In dit visiedocument draait het onder andere om het combineren van het stedelijke karakter met de kwaliteiten van de omgeving en behoud van het bestaande industriële erfgoed.

Dat laatste vinden we als SGP ook een belangrijke factor. In Apeldoorn zijn de laatste decennia veel karakteristieke gebouwen verloren gegaan. We waarderen dan ook de inzet om dergelijke panden in Veldhuis een nieuwe bestemming te geven. Er zijn diverse woontorens in het gebied ingetekend, al dan niet gecombineerd met bestaande bebouwing. Tussen de gebouwen is veel ruimte voor openbaar groen, inclusief de bovengronds gebrachte Kayersbeek.

Autoluw

Toekomstige bewoners weten op voorhand dat een eigen auto verderop in een centrale parkeergarage geplaatst moet worden. De bedoeling is een autoluwe wijk te realiseren, waarbij inwoners gebruik maken van de fiets, het nabijgelegen (bus-)station of deelmobiliteit. Of dit gaat werken is voor ons nog de vraag. Dit moet wat ons betreft duidelijk zijn voordat de eerste sleutels overgedragen worden aan de bewoners. We volgen deze ontwikkeling als SGP-fractie uiteraard op de voet.

Henk van de Weerd