18 december 2023

Een nieuwe brandweerkazerne

Door nieuwe ontwikkelingen bij de brandweer komt opnieuw naar voren dat Apeldoorn steeds meer als Stad van Veiligheid voor de brede regio fungeert. De SGP is van mening dat dit prima past bij het DNA van gemeente Apeldoorn.

Apeldoorn ontwikkelt in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een nieuwe centrale brandweerpost. De brandweerkazernes in Apeldoorn-Centrum, -De Maten en -Zuid zullen sluiten en aan de Matenpoort een nieuwe plek krijgen. De nieuwe brandweerpost zal een groot veiligheidscentrum worden. Onder meer het hoofdkantoor van de VNOG zal hier een plek krijgen. De nieuwe kazerne zorgt voor een betere dekking van de brandweer in Apeldoorn en omstreken. Dat wil zeggen dat de brandweer gemiddeld genomen er sneller kan zijn als er ergens brand is. Alle wijken en dorpen kunnen zo rekenen op voldoende snelle brandweerzorg. Bovendien houdt de nieuwe brandweerpost rekening met de verwachte groei van Apeldoorn.

Spoedgevallen

Waar ook rekening mee gehouden moet worden volgens de SGP is verkeersveiligheid. Op jaarbasis vinden er zo`n duizend uitrukken met prioriteit plaats in Apeldoorn. Dat vraagt om een infrastructuur in de omgeving van de beoogde locatie die daarop is ingericht. Om de zuid- en westkant van Apeldoorn te bereiken, zal er in spoedgevallen door de woonwijk Kayersmolen-Noord gereden worden. Hiervoor komt er naast of in plaats van de al aanwezige Wormense fietsbrug een nieuwe brug over het Apeldoorns Kanaal. Het verkeerskundig onderzoek naar de beste route tussen de brug en de aansluiting op de Kayersdijk loopt nog. Bewoners uit de wijk hebben regelmatig hun zorgen geuit: ze zijn bang voor een racebaan voor hun deur. SGP Apeldoorn vindt dat de gemeente daar rekening mee moet houden. Toch zal er een keuze gemaakt moeten worden. Het onderzoeksrapport zal daarbij helpen, is de verwachting.

Veiligheidscentrum

Ondertussen wordt er gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne. De gemeenteraad heeft onlangs toestemming gegeven voor de aankoop van een naastgelegen perceel. Hierdoor ontstaan er nog meer mogelijkheden om een volwaardig veiligheidscentrum voor de regio te creëren. Mogelijke partijen die hier een plek zouden kunnen krijgen, zijn de instanties Preventie Toezicht en Handhaving, de Veiligheidsacademie en het Instituut Natuurbranden.

Henk van de Weerd