30 april 2024

Perikelen rond brandweerkazerne

Aan de Matenpoort zal in 2027 een nieuwe brandweerpost gerealiseerd zijn. Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich uit over de ontsluitingsroute. De veiligheid van omwonenden en andere inwoners mag daarbij niet in het geding komen.

De nieuwe brandweerpost zal een groot veiligheidscentrum worden. Uiteraard maakt deze ontwikkeling wat los in de directe omgeving. Vanaf dat bekend was dat er ingezet wordt op de locatie Matenpoort, zijn vanuit de buurt op verschillende momenten en manieren zorgen geuit. Met name de ontsluitingsweg richting Apeldoorn-Zuidoost zorgt voor veel vragen. Dat begrijpen we goed. SGP Apeldoorn heeft meerdere keren aangegeven dat we vinden dat er voldoende rekening gehouden moet worden met de verkeersveiligheid. Op jaarbasis vinden er namelijk zo`n duizend uitrukken met prioriteit plaats in Apeldoorn. Dat vraagt om een infrastructuur in de omgeving van de beoogde locatie die daarop is ingericht. Om de zuid- en westkant van Apeldoorn te bereiken, zal er in spoedgevallen door de woonwijk Kayersmolen-Noord gereden gaan worden. Hiervoor komt er naast of in plaats van de al aanwezige Wormense fietsbrug een nieuwe brug over het Apeldoornse Kanaal.

Racebaan voor de deur

De afgelopen maanden is er een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de beste route tussen de brug en de aansluiting op de Kayersdijk is. Dat rapport is eind februari op een bewonersavond gepresenteerd en is ook op de website van gemeente Apeldoorn te raadplegen. Op die bewonersavond bleken er nog steeds zorgen over de veiligheid in de wijk als brandweerauto`s er met spoed doorheen rijden.

Een aantal bewoners is bang voor een racebaan voor de deur. SGP Apeldoorn vindt dat de gemeente daar rekening mee moet houden. Korte aanrijtijden van de brandweer zijn immers ook in het belang van veel inwoners. Daarom zal er een keuze gemaakt moeten worden door belangen af te wegen en zo de meest geschikte route te kiezen. Daarbij zullen we als SGP-fractie niet alleen op mogelijke gevaarlijke verkeerssituaties en snelle aanrijtijden letten, maar ook de veiligheid van omwonenden in onze overwegingen meenemen. Uiteindelijk zal het bijdragen aan de veiligheid van ons allemaal.

Henk van de Weerd