2 maart 2024

Technofeest in de Gote Kerk

Vrijdagavond 1 maart vond er in de Grote Kerk in Apeldoorn een technofeest plaats. We betreuren dat dit op deze plek heeft plaatsgevonden.

De fractie van de SGP vindt een house- en technofeest in de Lookerk in Apeldoorn ongepast. De kerk is voor veel christenen een heilige plek, waar een house- en technoparty niet past. Het organiseren van een dansfeest doet afbreuk aan de heiligheid van deze plek en staat in schril contrast met de oorspronkelijke functie van het gebouw. Laten we samen streven naar respect voor elkaar. De SGP-fractie heeft daarom een klemmend beroep gedaan op zowel de verhurende stichting als de organisatoren om op hun besluit terug te komen.

Onze fractievoorzitter Jan Kloosterman ging in gesprek bij npo radio1 over het technofeest wat plaatsvond in de Grote Kerk.