7 december 2023

Zorgen en toenemende schade vanwege wolven

Elk jaar neemt het aantal roedels wolven en bijtincidenten door wolven toe. Dit veroorzaakt veel onrust onder de inwoners. De SGP begrijpt dit goed en wil dat er wordt ingegrepen.

Opnieuw heeft de SGP-fractie daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De antwoorden zijn begin november ontvangen, dus zeer recent. Het College van burgemeester en wethouders geeft in reactie op de vraag naar een risicoschatting aan dat het „redelijkerwijs niet mogelijk is om het risico voor fietsers of wandelaars in het bos of op de hei te kwantificeren”. Gelukkig schrijven ze daarbij dat „het risico van een aanval van een wolf op een mens een belangrijk thema is in de beleving van mensen die in wolvengebied wonen”.

Ondertussen groeit het aantal wolven en zijn er inmiddels zeven roedels wolven op de Veluwe. Het aantal bijtincidenten wordt bijgehouden. Het gemeentebestuur van Apeldoorn merkt hierover op: „Als het gaat om hobby- en kleinvee zien we vooral sinds medio augustus een toename van het aantal bijtincidenten in het gebied Speuld, Uddel, Elspeet (waarbij de uitslagen van de DNA-testen vanaf begin september nog niet bekend zijn).”

Als SGP-fractie vinden we het lastig steeds weer te moeten constateren dat de gemeentelijke overheid geen instrumenten heeft om tot een verantwoord beheer van het aantal wolven over te gaan. Vanwege de beschermde status van de wolf is het college in dit opzicht aan handen en voeten gebonden. We zijn blij dat Apeldoorn hierin samen met andere gemeenten optrekt. Op 29 september heeft er een overleg plaatsgevonden met de Veluweburgemeesters, onder wie de burgemeester van Apeldoorn. In dat overleg zijn ze bijgepraat over de inspanningen van de Wolvencommissie en het handelingsperspectief voor burgemeesters. Concreet is daar ook de wens besproken om gezamenlijk een brief aan de Provincie te sturen om de boodschap af te geven dat er meer duidelijkheid moet komen over de bevoegdheden van de verschillende overheden om in te kunnen grijpen. Deze brief is inmiddels verstuurd.

De SGP is blij met deze stap en hoopt dat dit zal leiden tot meer beheermogelijkheden op gemeentelijk niveau. Het aantal wolven neemt snel toe. Bijna wekelijks zijn er berichten over te lezen in diverse media. Dieren in het buitengebied zijn hier vaak het slachtoffer van. Inmiddels zijn er ook waarnemingen van wolven die in woonkernen komen. Zowel vanuit het onderwijs als de dorpen krijgt de SGP meerdere signalen dat inwoners zich steeds meer zorgen maken. Vooral in Uddel zijn er recent weer een reeks bijtincidenten geweest. Verschillende ouders durven hun kinderen niet meer alleen door de bossen te laten fietsen.

Als fractie hebben we contact met de SGP-fractie in Nunspeet over deze zorgen en kijken we naar een gezamenlijke aanpak. Ook zijn er provinciale, landelijke en Europese lijnen gelegd om dit probleem aan te pakken. De SGP-fractie zal zich blijven inzetten voor de veiligheid en het welzijn van de inwoners, evenals voor verantwoord natuurbeheer.

Jan Kloosterman