21 december 2023

SGP Apeldoorn over opvang asielzoekers

Vanavond diende de fractie van D66, de volgende motie in. Deze motie had de strekking om meer opvangplekken te regelen in de gemeente Apeldoorn en andere gemeenten aan te sporen hun bijdrage te leveren in het zoeken van noodopvang. De toelichting van de portefuilehouder, burgemeester Heerts, is dat er vandaag 100 extra opvangplekken zijn geregeld in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn doet veel in het bieden van opvang voor asielzoekers. De motie is verworpen met 25 stemmen tegen en 12 stemmen voor. De SGP stemde tegen met als motivatie de volgende inbreng: