19 februari 2022

SGP presenteert verkiezingsprogramma

SGP Apeldoorn heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gepresenteerd. In dit verkiezingsprogramma staat de visie van de SGP voor de periode 2022 – 2026. Eerst komen onze uitgangspunten en kernthema’s voor de komende raadsperiode aan de orde. Vervolgens worden deze uitgewerkt ten aanzien van verschillende deelthema’s, zoals veiligheid, zorg, volksgezondheid, onderwijs, duurzaamheid en economie. In deze video zet Lijsttrekker Henk van den Berge de speerpunten van de SGP uiteen.  

Voorwoord

Beste inwoner, Wij hopen dat u naar uw zin woont in de gemeente Apeldoorn. Wij hebben mooie wijken en dorpen, maar ook allerlei voorzieningen als scholen, winkelcentra, verzorgingstehuizen en tal van ontspanningsmogelijkheden. Wij zijn een fraaie en rustige gemeente in het groen. De SGP wil dat graag behouden. Maar hebben we alles voor elkaar of zijn er nog verbeterpunten? De SGP is daar duidelijk in: er zijn belangrijke kwesties die de aandacht vragen. Daarbij denken we op dit moment allereerst aan de coronapandemie. Ook in onze gemeente zijn vele mensen hierdoor getroffen. Laten we oog hebben voor elkaars leed en problemen. Naastenliefde is een belangrijk uitgangspunt van de SGP. De ziekte vraagt extra aandacht voor werkenden in de zorg en verpleging, maar ook bijvoorbeeld voor de vele bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door de maatregelen om het virus terug te dringen. Daarnaast zorgt de pandemie jammer genoeg voor andere problemen zoals spanningen, polarisatie en eenzaamheid. Daarom is het juist in deze tijd van groot belang dat we omzien naar elkaar. Daarbij speelt ook het gemeentebestuur een belangrijke rol. Dat vraagt een sociaal en daadkrachtig gemeentebestuur. De SGP wil daar graag actief aan bijdragen. Er zijn echter meer kwesties die aandacht behoeven. In onze gemeente zijn er mensen die kampen met armoede, er zijn problemen in de zorg, er zijn te weinig betaalbare woningen voor jongeren en wat te denken van moeilijke vraagstukken als het verbeteren van de zondagsrust, duurzaamheid en de energieproblematiek. En dit rijtje kan met vele andere zaken worden aangevuld. Al deze kwesties vragen de aandacht van de gemeenteraad. Er moeten keuzes worden gemaakt. Waarin investeren we extra geld? Wat doen we voor de jeugd en voor ouderen, waar moeten er woningen komen, welke wijken vragen om een goede onderhoudsbeurt, etc, etc. Bovendien heeft Apeldoorn grootse plannen. Er wordt een stijging van het inwoneraantal verwacht van 165.000 nu naar 180.000 in 2040. Dat vraagt keuzes voor woningbouwlocaties en ook het type woningen. Bij tal van vraagstukken speelt het gezin een grote rol. Van daaruit lopen immers lijnen van jong naar oud, van speelterreinen naar onderwijs, van normen en waarden naar overlast, van woningbouw naar werkgelegenheid, van jeugdhulp naar goede zorg en dit rijtje kan nog verder worden uitgebreid. Daarom is aandacht voor de positie van het gezin belangrijk, het gezin speelt in het leven van ieder mens een grote rol. Essentieel is dat ook de overheid veel aandacht heeft voor het gezin en zo nodig ondersteuning biedt. Het aanpakken van de vele vraagstukken in onze gemeente vraagt daadkracht. In de gemeenteraad wil de SGP daar graag een bijdrage aan leveren. Wij zijn bovendien voor een betrouwbare en geloofwaardige overheid. Dus niet alleen beloven, maar ook doen. In haar opstelling baseert de SGP zich op de Bijbel als het Woord van God, want daarin staan duidelijke richtlijnen voor de taken van de overheid en ook hoe wij als inwoners moeten samen leven. Samen moeten we werken aan een beter Apeldoorn. Dat doen we wel met elkaar en voor elkaar! Oog voor elkaar is ontzettend belangrijk. Dat geldt altijd, maar ook zeker in deze coronatijd. Vandaar dat ”Oog voor elkaar” het motto is van de SGP voor de komende raadsperiode 2022 – 2026. Daar zetten wij ons voor in. Hopelijk met Gods steun en uw stem.

Wilt u verder lezen? klik dan HIER