2 maart 2023

Apeldoorn nog duurzamer

Ook in Apeldoorn willen we energie besparen en het opwekken van energie duurzaam maken. De SGP vindt vanuit rentemeesterschap dat dit noodzakelijk is. Tegelijk blijven we kritisch op de haalbaarheid en betaalbaarheid van allerlei maatregelen.

In het coalitieakkoord hebben we met overtuiging opgeschreven: „Voor de energietransitie geldt dat we geen tijd te verliezen hebben. We komen zo snel mogelijk met een actieplan.” Nu de huidige uitvoeringsagenda uit 2017 afloopt, is er daarom in de Politieke Markt gesproken over dit nieuwe actieplan. Misschien is de energietransitie wel de grootste uitdaging waar Apeldoorn voor staat.

Wat betekent energietransitie? Het is de overstap van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame en groene energie. Dat is nodig om zorg te dragen voor het behouden van een gezond en groen Apeldoorn. En dat is weer nodig om in onze gemeente fijn en comfortabel te wonen en werken.

Fossiele brandstoffen zoals aardgas zullen voor een belangrijk deel worden vervangen door elektrische oplossingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor verwarmen en koken. Elektrische oplossingen zijn ook nodig voor bedrijven en verkeer. Dat betekent een steeds grotere vraag naar duurzame elektriciteit.

De SGP heeft aangeven over concrete dilemma’s door te willen praten. Als een wijk van het aardgas wordt afgesloten, wat doet dat bijvoorbeeld met de waarde van woningen? Wat zijn de kosten van investeringen in isolatie en een warmtepomp met genoeg capaciteit? Wie gaat dat betalen? Er zijn genoeg duurzame wensen. Onze vraag is hoe snel we ze kunnen realiseren op een verantwoorde manier voor inwoners en gemeente.

Jan Kloosterman