20 februari 2023

Baronnenroute aan vernieuwing toe

Apeldoorn is een echte fietsstad. Bij zo’n fietsstad horen natuurlijk goed onderhouden en mooie fietspaden. De Baronnenroute gaat door een mooi stukje landschap, maar was zeker aan vernieuwing toe.

Het college heeft daarom een nieuw ontwerp laten zien voor dit fietspad. De SGP is blij met dit vernieuwde ontwerp en stimuleert de verbetering van de fietsroutes in en door Apeldoorn.

Parallel aan de Zwolseweg gaat van Apeldoorn tot Vaassen een prachtig fietspad, de Baronnenroute. In de Politieke Markt Apeldoorn lag er een vernieuwd plan klaar. In dit voorstel zou het fietspad verbreed worden, de voorrangsregels worden aangepast en verlichting worden toegevoegd aan gevaarlijke kruispunten. Door deze ‘upgrade’ zou de Baronnenroute een stuk veiliger worden en hoopt de gemeente mensen te motiveren wat vaker de fiets te pakken tussen Vaassen en Apeldoorn.

 Tijdens de PMA ontstond een aantal discussies over dit zogenoemd „versoberde” ontwerp. De voorrangsregels zijn namelijk gevarieerd over de route, waarbij sommige partijen de automobilist over de gehele route voorrang wilden geven en anderen juist de fietser. De SGP vroeg zich af of dit in lijn was met de visie van verkeersdeskundigen en zou die voorrang willen geven in deze discussie.

Verbreding

Na een korte discussie omtrent veiligheid kwam nog een aantal andere zaken aan de orde. Een aantal partijen vond de versobering te radicaal en wilde verlichting en cultuurhistorische toevoegingen. Als SGP vonden we dit echter niet in lijn met het eerdere verzoek van de raad en de wensen van de buurtbewoners. Bovendien zou dit het proces weer vertragen.

Een laatste punt was de verbreding van twee naar drieënhalve meter. Hierdoor zouden er zes bomen moeten worden omgehakt. Bij het eerdere ontwerp waren dit er bijna dertig. De bomen worden overigens wel herplant, zoals het kapkader van de gemeente eist. De verbreding is noodzakelijk binnen de veiligheidsregelgeving en er is geprobeerd elke inbreuk op de natuur tot een minimum te beperken.

Als SGP staan wij achter dit voorstel van het college, aangezien het fietspad de nodige verbetering krijgt, terwijl de mening van de belanghebbenden duidelijk is meegenomen. Omwonenden gaven in meerderheid aan een versoberd voorstel te willen zien. Wij zijn dankbaar om te zien dat hun op- en aanmerkingen zijn meegenomen in dit vernieuwde plan.

Noodzakelijk compromis

Wij hadden graag gezien dat er geen natuur beschadigd wordt, maar zien ook de noodzaak om een veilig fietspad te creëren. Het is onze taak als rentmeesters om natuur waar mogelijk te behouden. In het kader van de veiligheidsregelgeving en de nodige verbetering van het fietspad zien wij dit echter als een noodzakelijk compromis.

Wat betreft de voorrangsregels hebben wij vertrouwen in het werk van de ambtelijke dienst. Die heeft samengewerkt met verkeersexperts. Een extra controle lijkt ons daarom overbodig. Een goed en veilig fietspad is voor ons symbool genoeg dat Apeldoorn een fietsstad is.

Pieter van Duijvenboden