24 februari 2022

Omwonenden écht invloed

Op de raadsvergadering vanavond dient de SGP een motie in die oproept opnieuw te kijken naar hoe omwonenden invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun omgeving gebeurd. Wij vinden het enerzijds belangrijk dat er gekeken wordt naar manieren op energie duurzaam op te wekken. Maar anderzijds zien wij dat bij grote en ingrijpende ontwikkelingen zoals zonneparken en/of windmolens burgers het idee hebben niet serieus genomen te worden. Terwijl goed draagvlak juist essentieel is om de energietransitie juist vorm te gaan geven.

Juist rondom de omgevingsvisie, die ook deze raadsvergadering vastgesteld moet gaan worden, zien we grote zorgen bij veel burgers. De omgevingsvisie gaat echter over grote lijnen en algemene zoekgebieden, en niet over specifieke projecten of locaties. Vanwege deze verwarring en onduidelijkheid willen we dat er duidelijk en concreet gemaakt gaat worden op wat voor manieren omwonenden wélke invloed kunnen hebben.

Klik hier voor de tekst van de Motie