15 september 2022

Karakteristieke panden

Vorige week is Henk van de Weerd, geïnterviewd door De Stedendriehoek. Lees hieronder zijn bijdrage over karakteristieke panden in Apeldoorn.

Begin maart jl. is, tot grote spijt van veel Apeldoorners, het beeldbepalende pand van voormalig café Kanaalzicht gesloopt. In reactie liet de gemeente Apeldoorn weten dat ze dit niet had zien aankomen en in de toekomst wil voorkomen dat iets dergelijks kan gebeuren Vlak daarna werden de plannen van woningcorporatie De Goede Woning bekend om 24 woningen aan Salland te slopen. Ook hier gaat het om karakteristieke panden die gezamenlijk een uniek straatbeeld opleveren. Het betreft een tuindorp dat meer dan 100 jaar geleden gebouwd is. Bewust buiten de stad voor mensen die daarbinnen niet konden aarden.

De komende jaren staan er in onze gemeente grote ontwikkelingen op stapel als het gaat om woningbouw. Aanscherpte duurzaamheidseisen én woningnood zorgen voor veel nieuwbouwplannen. Ik vrees dat daarbij, net als bij de stadsvernieuwing in de jaren zestig, veel historische panden zullen verdwijnen. Daarom ben ik in de pen geklommen. Door middel van schriftelijke vragen heb ik het college gevraagd wat zij van de situatie Salland vindt. Ik heb het ook breder getrokken en gevraagd wat er in de hele gemeente gedaan wordt om karakteristieke panden van de sloopkogel te redden.

Schriftelijke vragen dienen binnen 4 weken beantwoord te worden. Meestal lukt dat, soms niet dan wordt er verlenging aangevraagd. In mijn geval ontving ik precies na 4 weken antwoord. Deze waren kort maar krachtig. Het college gaf aan geen partij te zijn in de casus Salland, de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de woningcorporatie. De Goede Woning zal vast een integrale afweging van de verschillende belangen hebben gemaakt krijg ik te horen.

Het was verheugend om te lezen dat het college, net als ik, vindt dat verscherpte duurzaamheidseisen geen vrijbrief mogen zijn voor sloop. Om dat te voorkomen zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen. De beantwoording bracht me ook nieuwe informatie en inzichten. In een overzichtskaartje werd duidelijk gemaakt dat er momenteel een inventarisatie van alle karakteristieke panden in de gemeente Apeldoorn wordt gemaakt. De wijk Woudhuis waar Salland onderdeel van uitmaakt is echter nog niet geïnventariseerd.

Als vervolgactie op deze beantwoording wil ik me hard maken voor een versnelling van deze inventarisatie. Zodat niet nóg meer unieke panden verloren gaan. Het cultuurhistorische karakter van onze stad en de dorpen dienen we te behouden en te versterken!