18 oktober 2023

Armoede en bestaanszekerheid

Het klinkt misschien gek, maar van armoede word je ziek. Armoede zorgt voor kansenongelijkheid. Door een stapeling van crisis en inflatie zijn de kosten voor levensonderhoud de afgelopen jaren fors hoger geworden. Veel mensen zijn hier de dupe van, de koopkracht daalt. Dat levert regelmatig zeer schrijnende situaties op. Zeker wanneer er sprake is van een gezin met kinderen.

Namens de SGP kom ik op voor al deze mensen. Zij verdienen vanuit Bijbelse naastenliefde onze zorg en ondersteuning. Juist als het gaat om bestaanszekerheid. Voor mij is bestaanszekerheid het beschikken over een stabiel, toereikend inkomen en het volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Naast de rol van geld in bestaanszekerheid is er nog meer te zeggen. Het geloof in Jezus Christus biedt nog meer houvast en perspectief. Juist als er zorgen of crisis zijn.

Gemeente Apeldoorn timmert hard aan de weg om armoede te bestrijden en dus de bestaanszekerheid te vergroten. Afgelopen jaar is het Actieplan Armoede gelanceerd. Een eerste stap is volgens mij dat mensen in beeld zijn bij instanties. En andersom dat mensen weten welke mogelijkheden ze hebben. Daarnaast is het belangrijk om financieel gezond gedrag te stimuleren. We moeten de verantwoordelijkheid niet overnemen, maar mensen hier mee leren om te gaan. Dat lukt vaak niet vanwege de financiële zorgen waarin ze verkeren. Men zit in een overlevingsstand door oplopende schulden enz. Door daar op de korte termijn in tegemoet te komen, levert dat op de langere termijn veel. Dát is werken aan duurzame bestaanszekerheid.

Het gemeentebestuur kan dit uiteraard niet alleen. Gelukkig zijn er in Apeldoorn talloze maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Neem bijvoorbeeld de Voedselbank, Present, Schuldhulpmaatje, het Leger des Heils en CNAP. Dat deze organisaties in een behoefte voorzien mag duidelijk zijn, ze zijn helaas broodnodig. In Apeldoorn wordt wekelijks aan zo`n 250 gezinnen voedselpakketten verstrekt.

Twee jaar terug hebben we als SGP-fractie een actie gehouden voor de Voedselbank. Met een SRV-wagen zijn we door verschillende buurten gereden om producten in te zamelen. Dat leverde een mooi resultaat op. Apeldoorners zijn betrokken op inwoners die het minder breed hebben.

Lees het hele interview hier of via wk 42 2023 Editie Apeldoorn - Stedendriehoek

Henk van de Weerd, raadslid SGP Apeldoorn