6 april 2023

SGP stemt voor nieuw zwembad

De gemeenteraad van Apeldoorn vergaderde op donderdag 6 april over de komst van een nieuw zwembad. In de aanloop naar dit voorstel heeft de SGP in de PMA een consistent geluid laten horen: de kosten en de zondagsrust zijn de pijnpunten voor de SGP. We hebben afgewogen wat het zwaarst weegt en dat is voor ons de zondagsrust. De SGP stond voor de keus: tegen het voorstel stemmen of het geheel verbeteren.  

De kosten zijn en blijven hoog. Tegelijkertijd is er een sterkere groei van de Apeldoornse bevolking dan verwacht. Dat blijkt ook uit nieuwe cijfers van het CBS. Daarnaast zijn er meer potentiële huurders dan twee jaar geleden. Om die reden waren we ook voor een herziening van het plan uit 2021. 

SGP-raadslid Henk van de Weerd heeft een motie ingediend met betrekking tot het borgen van de huidige situatie. Daarbij mag er geen verslechtering van de zondagsrust optreden door grootschalige activiteiten in het zwembad. De SGP wil dat er op zondag geen wedstrijden of kampioenschappen zullen plaatsvinden in het zwembad.

De wethouder deed hierop een toezegging dat het nieuw te bouwen zwembad zal worden gebruikt voor de breedtesport. Als er wedstrijden zullen worden gehouden, zal er worden geprobeerd die op zaterdag te plannen. De motie werd ingetrokken na deze toezegging van het college. 

Het debat was intensief en door een deel van de oppositie werd er fel en emotioneel gedebatteerd. Soms werd hierbij zelfs op de persoon gespeeld. Dat hielp een goede inhoudelijk behandeling niet en past voor ons ook niet bij een goede stijl. De SGP staat voor betrouwbare politiek. Doen wat we zeggen, met respect voor elkaar.