27 februari 2023

Vóór duurzame relaties

SGP Apeldoorn is te spreken over de aandacht die het huidige college heeft voor de negatieve gevolgen van (v)echtscheidingen. Toch zijn we van mening dat er meer aan preventie gedaan kan worden. Want voorkomen is beter dan genezen.

Jaarlijks gaan in Nederland de ouders van ongeveer 70.000 minderjarige kinderen uit elkaar. Ruim 7000 scheidingen worden gezien als een complexe scheiding of vechtscheiding. Ouders hebben dan aanhoudende, ernstige conflicten en verliezen het belang en welzijn van hun kinderen te veel uit het oog. Naar schatting hebben hierdoor jaarlijks tussen de 10.000 en 14.000 kinderen ernstige hinder van de scheiding van hun ouders.

Relaties kunnen om verschillende redenen onder druk komen te staan. Uiteindelijk kan dit leiden tot een relatiecrisis. Elke relatie is volgens SGP Apeldoorn het investeren waard. Daarom is het heel belangrijk passende hulp te bieden. Er bestaat een divers aanbod aan hulpverlening op dit gebied. Te denken valt aan relatietherapie of (gezins-)coaching. Gericht op stellen die in een relatiecrisis zijn beland, of dreigen te belanden.

Winst

In de praktijk blijkt dat er in Apeldoorn bij vragen rondom scheiding voornamelijk ingezet wordt op het zo goed mogelijk laten verlopen van de echtscheiding. Kortgezegd: Hoe gaan we zo goed mogelijk uit elkaar? Volgens SGP Apeldoorn, en ook volgens deskundigen, is er nog veel winst te behalen op dit punt. Door ook de vraag centraal te stellen: Hoe blijven we zo goed mogelijk bij elkaar? Dus evenwichtiger informatie en mogelijkheden bieden in een periode waarin behoefte is aan hulp van buitenaf.

Niet alle partijen in de gemeenteraad delen deze opvatting. Dit voorstel riep dan ook een heel aantal vragen en tegengeluiden op. Dat was te verwachten. In het verleden heeft de SGP vaker opgeroepen actief met dit thema aan de slag te gaan. Dat werd meestal niet overgenomen. Dit keer haalde de motie het wel. Doordat zowel alle andere coalitiepartijen (VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks SP) als CDA en ChristenUnie ons voorstel steunden, werd de motie aangenomen.

Warm thuis

Wethouder Henk van den Berge heeft toegezegd in het hulpverleningsaanbod van Samen055 relatietherapie op te nemen. Daarnaast zal hij ook voortvarend inzetten op het onderzoek ”Scheiden zonder schade”. Het doel van dit onderzoek is een sluitende, preventieve ketenaanpak rondom (v)echtscheidingen. We zijn als SGP Apeldoorn content met deze ontwikkelingen. Jongeren kunnen zich pas ontwikkelen als ze fysiek en mentaal veilig en gezond opgroeien. Een warm thuis is cruciaal! Niet alleen voor opgroeiende kinderen, maar ook voor de ouders zelf.

Henk van de Weerd