12 januari 2023

Hondenbelasting verlagen

Eigenaren van honden betalen hondenbelasting. De opbrengsten komen onder andere ten goede van honden uitlaatplekken. De SGP pleit al lang voor lastenverlichting.

Daarnaast wordt er met de hondenbelasting veel meer geld binnengehaald dan er nodig is voor honden uitlaatplekken en andere voorzieningen voor honden. Daarom zijn wij, met een aantal andere partijen, van mening dat er rondom het opstellen van de begroting gekeken moet worden of deze belasting verlaagd of afgeschaft kan worden. Daarbij moeten we nuchter blijven en kijken naar het kosten/batenplaatje. De hondenbelasting levert bijna 8 ton aan inkomsten op. Vooraf moet wel helder zijn waar we dit verlies van gaan betalen.