29 december 2021

Spanning rond duurzame energieopwekking

In 2030 moet 70 procent van alle elektriciteit uit duurzame energiebronnen komen. Voor windmolens lijkt in Apeldoorn weinig belangstelling te zijn. Onze gemeente zet vooral in op zonne-energie. De SGP volgt kritisch de zoektocht naar plaatsen waar dat kan.

Nederland is verdeeld in dertig regio’s. Apeldoorn doet mee in de Cleantech Regio. De regio krijgt de ruimte zelf te bepalen hoe zij de doelen haalt om meer duurzame energie op te wekken. Elke regio schrijft zijn aanbod op in een Regionale Energie Strategie (RES). Zo moet blijken of de dertig energieregio’s gezamenlijk genoeg energie duurzaam gaan opwekken. De hoeveelheid duurzame energie die opgewekt zal moeten worden, is enorm.

Wind en zon

Energie uit wind opwekken kan op land, maar ook op zee. Energie uit wind op zee groeit naar tenminste 49 miljard kilowattuur per jaar in 2030. Ook hernieuwbare energie op land (wind en zon) groeit fors naar 35 miljard kilowattuur per jaar. Daarnaast kan er uit zonnepanelen op daken en zonneparken veel energie opgewekt worden. In elke regio moeten zoekgebieden voor zowel de opwekking van elektrische energie uit wind als uit zon aangewezen worden. Dat wil nog niet zeggen dat daar ook windmolens of zonneparken komen. Het gaat om locaties waar dat mogelijk zou kunnen. Het is de bedoeling dat in de Cleantech Regio 1,07 miljard kilowattuur hernieuwbare energie opgewekt gaat worden. Daarvan komt 0,11 miljard kilowattuur uit wind. Verder 0,51 miljard kilowattuur uit ‘zon op dak’ en 0,45 miljard kilowattuur uit ‘zon op land’.

Bezwaren

In Apeldoorn zijn veel burgers verontrust over de mogelijke komst van hoge windmolens. Veel politieke partijen willen windturbines op een aantal plekken langs de snelwegen plaatsen op locaties waar geen of heel weinig mensen wonen. Of dat door kan gaan, is nog maar de vraag. In het gebied rond de A1 en A50 leeft de wespendief. Deze roofvogel zou teveel hinder van windmolens gaan ondervinden. De provincie heeft aangegeven dat windmolens langs de snelwegen in onze gemeente daarom waarschijnlijk niet mogelijk zijn. De SGP zet zoveel mogelijk in op zonne-energie, maar ook met zonneparken moeten we voorzichtig zijn omdat we zuinig willen zijn op goede landbouwgrond. Er zullen lastige keuzes gemaakt moeten worden. Duurzame energie is nodig, maar de haalbaarheid en betaalbaarheid blijven daarbij belangrijk.

Jan Kloosterman

Spanning rond duurzame energieopwekking