12 november 2021

Het fietspad dat er wel kwam

Het fietspad dat er wel kwam

De woonwijk Ugchelen Buiten is inmiddels vrijwel helemaal ontwikkeld. De eerste inwoners wonen er al weer een aantal jaar. Nu de laatste hand aan de infrastructuur wordt gelegd komt de gemeente voor een verrassing te staan.

De aansluiting van de doorgaande fietsroute op de Laan van Westenenk blijkt niet te kunnen zonder de kap van een fors aantal extra bomen, 74 in totaal. Dat gegeven plus het feit dat er 200.000 euro extra nodig is maakte dat het college in de zomer de opdracht gaf om naar alternatieve fietsroutes te kijken. Uiteindelijk leverde dit twee alternatieven op, deze werden 4 november aan de gemeenteraad voorgelegd.
De SGP riep bij de bespreking het college op om vast te houden aan het oorspronkelijke tracé. Uiteraard moet bomenkap zoveel mogelijk voorkomen worden, maar we bouwen hier niet in een nieuw aangelegd polderlandschap, maar in bestaand ontwikkeld gebied. Dat heeft altijd consequenties. Het gaat om een fietspad dat veelvuldig gebruikt gaat worden en voor decennia aangelegd wordt. Verkeersveiligheid is een belangrijke factor voor de SGP. We willen een comfortabele gezinsstad zijn en het gebruik van de fiets als vervoersmiddel stimuleren. We gaan liever voor een goed plan dat iets meer kost dan een alternatief dat wel binnen het budget blijft maar eigenlijk geen alternatief is.
Het merendeel van de gemeenteraad en ook het college was dezelfde mening toegedaan als de SGP. Door toch te kiezen voor het oorspronkelijke tracé komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen in de buurt en ook de doelstellingen van de raad.

Henk van de Weerd