HomeSGPost

SGPost

Nieuwsbrief van de SGP-fractie in Apeldoorn

SGPost is een gratis Nieuwsbrief van de SGP-fractie in Apeldoorn. In de nieuwsbrief gaat de fractie in op actuele zaken en worden standpunten weergegeven. In de SGPost leest u verder een column van de fractievoorzitter, een column van de SGP-Jongeren, nieuwsberichten van de afdelingen en interviews.

Gemiddeld driemaal per jaar wordt de SGPost verspreidt onder leden, geïnteresseerden en huis-aan-huis in Uddel. De verschijning wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties.

Klik hier voor een overzicht met uitgaven